ALGEMENE VOORWAARDEN

Door een aankoop bij Brouwerij ATTACK te doen, verbindt de klant zich aan de algemene voorwaarden hieronder vermeld.

DEEL I - PARTICULIERE VERKOPEN

 • Dit deel is enkel van toepassing op verkopen die rechtstreeks voor de eindgebruiker bestemd zijn. 
 • De consument dient een bestelformulier in te vullen wanneer hij een bestelling wil plaatsen. 
 • De bestellingen dienen meteen betaald te worden op het bankrekeningnummer BE16 4538 1907 6174 met de volgende omschrijving 'naam + voornaam + bestelling + datum'
  (bv. 'Janssen Jan bestelling 01/01/2020'). 
 • De bestelde goederen worden pas geleverd wanneer het verschuldigde bedrag onze financiële instelling heeft bereikt. 
 • De leveringstermijn bedraagt 5 tot 10 werkdagen.
 • Klachten aangaande de bestellingen dienen te worden geformuleerd in een aangetekend schrijven en dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling. 
 • Enkel de rechtbank van Tongeren is gemachtigd om geschillen tussen de koper en verkoper te procederen.
 • Er kan geen indirecte schade door de klant geclaimd worden.


DEEL II - PROFESSIONELE VERKOPEN

 • Dit deel is enkel van toepassing op verkopen die voor professionele afnemers bedoelt zijn. 
 • De facturen voor professionele verkopen zullen toegezonden worden na de levering van de producten.
 • Het factuurbedrag dient ten laatste 15 kalenderdagen na factuurdatum onze financiële instelling te hebben bereikt op het bankrekeningnummer BE16 4538 1907 6174 met vermelding van het factuurnummer.
 • Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12%, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 30 euro) als schadevergoeding en dit vanaf de vervaldag van de factuur.
 • Klachten aangaande facturen dienen te worden geformuleerd in een aangetekend schrijven en dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht is nooit een reden om een niet-betaling van een factuur of een deel van de factuur te rechtvaardigen.
 • Enkel de rechtbank van Tongeren is gemachtigd om geschillen tussen de koper en verkoper te procederen.
 • Er kan geen indirecte schade door de klant geclaimd worden.